Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

„Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинска администрация в Община Сливо поле и звената на бюджетна издръжка за календарната 2020 година, вкл. чрез използване на карти за безналично плащане, по две обособени позиции”

Процедура: Публично състезание
Публикувано на: 11.12.2019 |12:49:43
Номер: 2019-013

Обособена позиция № 1: Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинска администрация в Община Сливо поле, вкл. чрез използване на карти за безналично плащане.

Обособена позивия № 2: Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства на Общинско предприятие „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“-гр. Сливо поле.

 

Обявление за поръчка ID 948747

Решение за откриване на процедура ID 948749

Решение за откриване на процедура ... 11/12/2019 г.
pdf / 549.98 KB Качен на: 11.12.2019 |14:38:07
Обявление за поръчка ... 11/12/2019 г.
pdf / 557.56 KB Качен на: 11.12.2019 |14:38:44
Техническа спецификация ... 11/12/2019 г.
docx / 41.84 KB Качен на: 11.12.2019 |14:39:18
Образци и указания ... 11/12/2019 г.
rar / 346.94 KB Качен на: 11.12.2019 |14:40:38
Съобщение за отваряне на ценовите предложения ... 02/01/2020 г.
pdf / 54.74 KB Качен на: 02.01.2020 |14:52:10
Решение за прекратяване ... 23/01/2020 г.
pdf / 245.25 KB Качен на: 23.01.2020 |14:48:26
Web design & SEO by Zashev