Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

„Доставка на хранителни продукти за календарната 2020 година, за ДГ „Мечо Пух“ - Сливо поле“, по девет обособени позиции

Процедура: Публично състезание
Публикувано на: 03.12.2019 |15:21:30
Номер: 2019-012

Обособена позиция №1: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция №2: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция №3: Месо и месни продукти

Обособена позиция №4: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №5: Яйца и яйчни продукти

Обособена позиция №6: Масла и мазнини

Обособена позиция №7: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция №8: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция №9: Други храни

 

Решение за откриване ID 947392

Обявление за поръчка ID 947395

Решение за откриване на процедура ... 03/12/2019 г.
pdf / 546.3 KB Качен на: 03.12.2019 |15:23:37
Обявление за поръчка ... 03/12/2019 г.
pdf / 1.15 MB Качен на: 03.12.2019 |15:24:25
Техническа спецификация ... 03/12/2019 г.
docx / 83.13 KB Качен на: 03.12.2019 |15:25:22
Образци и указания ... 03/12/2019 г.
rar / 434.99 KB Качен на: 03.12.2019 |15:26:06
Съобщение за отваряне на ценовите предложения ... 27/12/2019 г.
pdf / 50.1 KB Качен на: 27.12.2019 |14:13:26
Протокол № 1 от работата на комисията ... 02/01/2020 г.
pdf / 305.99 KB Качен на: 02.01.2020 |14:49:36
Утвърден протокол от работата на комисията ... 02/01/2020 г.
pdf / 579.23 KB Качен на: 02.01.2020 |14:50:22
Решение за класиране на участниците ... 02/01/2020 г.
pdf / 310.81 KB Качен на: 02.01.2020 |14:51:04
Web design & SEO by Zashev