Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

„Доставка на хранителни продукти за календарната 2020 година, за ДСП - Сливо поле“, по девет обособени позиции

Процедура: Публично състезание
Публикувано на: 28.11.2019 |15:08:51
Номер: 2019-011

Обособена позиция №1: Зърнени храни и храни на зърнена основа

Обособена позиция №2: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция №3: Месо и месни продукти

Обособена позиция №4: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция №5: Яйца и яйчни продукти

Обособена позиция №6: Масла и мазнини

Обособена позиция №7: Плодове, зеленчуци и продукти от тях

Обособена позиция №8: Картофи, кореноплодни и варива

Обособена позиция №9: Други храни

 

Решение за откриване ID 946730 

Обявление за поръчка ID 946731​

Решение за откриване на процедура ... 28/11/2019 г.
pdf / 544.39 KB Качен на: 28.11.2019 |15:13:35
Обявление за поръчка ... 28/11/2019 г.
pdf / 1.08 MB Качен на: 28.11.2019 |15:14:19
Технически спецификация ... 28/11/2019 г.
docx / 75.14 KB Качен на: 28.11.2019 |15:14:55
Документация и образци ... 28/11/2019 г.
rar / 429.02 KB Качен на: 28.11.2019 |15:16:14
Съобщение за отваряне на ценовите предложения ... 19/12/2019 г.
pdf / 54.05 KB Качен на: 19.12.2019 |14:17:53
Решение за прекратяване на ОП № 2 ... 27/12/2019 г.
pdf / 160.93 KB Качен на: 27.12.2019 |14:11:13
Протокол № 1 от работата на комисията ... 27/12/2019 г.
pdf / 314.51 KB Качен на: 27.12.2019 |14:11:44
Утвърден протокол от работата на комисията ... 27/12/2019 г.
pdf / 551.2 KB Качен на: 27.12.2019 |14:12:12
Решение за класиране на участниците ... 27/12/2019 г.
pdf / 267.76 KB Качен на: 27.12.2019 |14:12:46
Web design & SEO by Zashev