Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и местни пътища/улици на територията на Община Сливо поле, през зимния сезон на 2019–2020 година, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията, вкл. възстановителни работи при аварийни ситуации по осем обособени позиции”

Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 24.09.2019 |13:35:14
Номер: 2019-010

Обява за събиране на оферти ID 9092735

Обява за събиране на оферти ... 24/09/2019 г.
pdf / 1.45 MB Качен на: 24.09.2019 |13:35:44
Техническа спецификация ... 24/09/2019 г.
docx / 30.96 KB Качен на: 24.09.2019 |13:36:12
Образци на документи ... 24/09/2019 г.
rar / 173.74 KB Качен на: 24.09.2019 |13:36:39
Съобщение за удължаване на срока ... 04/10/2019 г.
pdf / 152.56 KB Качен на: 04.10.2019 |16:20:59
Съобщение за прекратяване ... 09/10/2019 г.
pdf / 181.35 KB Качен на: 09.10.2019 |16:03:50
Покана до определени лица ... 10/10/2019 г.
pdf / 997.6 KB Качен на: 10.10.2019 |14:50:05
Утвърден протокол от работата на комисията ... 25/10/2019 г.
pdf / 648.32 KB Качен на: 25.10.2019 |15:04:08
Договор с изпълнител по ОП № 1 ... 29/11/2019 г.
pdf / 1.31 MB Качен на: 29.11.2019 |15:42:36
Договор с изпълнител по ОП № 2 ... 29/11/2019 г.
pdf / 1.28 MB Качен на: 29.11.2019 |15:43:08
Договор с изпълнител по ОП № 3, 4 и 6 ... 29/11/2019 г.
pdf / 1.66 MB Качен на: 29.11.2019 |15:43:38
Договор с изпълнител по ОП № 8 ... 29/11/2019 г.
pdf / 1.29 MB Качен на: 29.11.2019 |15:44:21
Web design & SEO by Zashev