Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Сливо поле и с. Голямо Враново, община Сливо поле“

Процедура: Публично състезание
Публикувано на: 18.09.2019 |08:58:43
Номер: 2019-009

Решение за откриване на процедура ID 933909 

Обявление за поръчка ID 933911​

Решение за откриване на обществена поръчка ... 18/09/2019 г.
pdf / 574.19 KB Качен на: 18.09.2019 |09:00:09
Обявление за поръчка ... 18/09/2019 г.
pdf / 502.37 KB Качен на: 18.09.2019 |09:00:39
Техническа спецификация ... 18/09/2019 г.
docx / 97.32 KB Качен на: 18.09.2019 |09:01:32
Документация и образци ... 18/09/2019 г.
rar / 624.81 KB Качен на: 18.09.2019 |09:02:53
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ... 18/09/2019 г.
rar / 77.59 MB Качен на: 18.09.2019 |09:05:19
Протокол № 1 от работата на комисията ... 02/12/2019 г.
pdf / 760.86 KB Качен на: 02.12.2019 |11:45:33
Съобщение за отваряне на ценовите предложения ... 02/01/2020 г.
pdf / 158.31 KB Качен на: 02.01.2020 |14:47:21
Протокол № 2 от работата на комисията ... 09/01/2020 г.
pdf / 1.61 MB Качен на: 09.01.2020 |11:30:51
Утвърден протокол от работата на комисията ... 09/01/2020 г.
pdf / 399.86 KB Качен на: 09.01.2020 |11:31:26
Решение за класиране на участниците ... 09/01/2020 г.
pdf / 370.06 KB Качен на: 09.01.2020 |11:32:11
Договор с приложения ... 05/02/2020 г.
rar / 8.69 MB Качен на: 05.02.2020 |11:23:55
Обявление за възложена поръчка ... 05/02/2020 г.
pdf / 475.01 KB Качен на: 05.02.2020 |11:24:59
Web design & SEO by Zashev