Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

„Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Сливо поле и с. Голямо Враново, община Сливо поле“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкции и рехабилитация на улици в гр. Сливо поле, община Сливо поле“; Обособена позиция № 2 „Реконструкции и рехабилитация на улица „Охрид“ в с. Голяма Враново, община Сливо поле“

Процедура: Публично състезание
Публикувано на: 02.09.2019 |13:40:23
Номер: 2019-008

Решение за откриване на процедура ID 931242

Обявление за поръчка ID 931244​

Решение за откриване на процедура ... 02/09/2019 г.
pdf / 574.65 KB Качен на: 02.09.2019 |13:41:13
Обявление за поръчка ... 02/09/2019 г.
pdf / 695.64 KB Качен на: 02.09.2019 |13:41:47
Техническа спецификация ... 02/09/2019 г.
docx / 107.28 KB Качен на: 02.09.2019 |13:42:27
Документация и образци ... 02/09/2019 г.
rar / 681.45 KB Качен на: 02.09.2019 |13:43:02
Инвестиционен проект ... 02/09/2019 г.
rar / 77.59 MB Качен на: 02.09.2019 |15:47:10
Протокол № 1 от работата на комисията ... 22/10/2019 г.
pdf / 317.67 KB Качен на: 22.10.2019 |13:34:15
Съобщение за отваряне на ценовите предложения ... 20/11/2019 г.
pdf / 60.23 KB Качен на: 20.11.2019 |15:28:03
Протокол № 2 от работата на комисията ... 29/11/2019 г.
pdf / 1.86 MB Качен на: 29.11.2019 |15:40:12
Утвърден протокол от работата на комисията ... 29/11/2019 г.
pdf / 394.63 KB Качен на: 29.11.2019 |15:41:05
Решение за определяне на изпълнител ... 29/11/2019 г.
pdf / 244.75 KB Качен на: 29.11.2019 |15:41:40
Договор с приложения ... 29/01/2020 г.
rar / 84.13 MB Качен на: 29.01.2020 |11:31:58
Обявление за възложена поръчка ... 29/01/2020 г.
pdf / 521.84 KB Качен на: 29.01.2020 |11:32:38
Web design & SEO by Zashev