Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Доставка на течни горива за отопление на административни сгради на Община Сливо поле, детски градини на територията на Община Сливо поле, СУ „Паисий Хилендарски“ - гр. Сливо поле, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Ряхово и ОУ „Иван Вазов“ - с. Голямо Враново за отоплителни сезони 2019-2020 г., 2020-2021 г., 2021-2022 г., 2023-2024 г.

Процедура: Процедура на договаряне без предварително обявление
Публикувано на: 19.08.2019 |10:53:30
Номер: 2019-007

Решение за откриване на процедура ID 928555

Решение за откриване на процедура ... 19/08/2019 г.
pdf / 521.87 KB Качен на: 19.08.2019 |10:54:06
Договор с изпълнител ... 07/10/2019 г.
pdf / 536.76 KB Качен на: 07.10.2019 |11:28:18
Обявление за възложена поръчка ... 07/10/2019 г.
pdf / 439.31 KB Качен на: 07.10.2019 |11:28:47
Web design & SEO by Zashev