Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Профил на купувача

„Изграждане на открит паркинг"
Процедура: Пряко договаряне с определени лица
Публикувано на: 30.10.2018 |15:10:20
Номер: 2018-020
„РЕМОНТ НА КИНОСАЛОН В ОУ"ИВАН ВАЗОВ", С.ГОЛЯМО ВРАНОВО“
Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 07.09.2018 |11:19:17
Номер: 2018-016
Web design & SEO by Zashev