Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Профил на купувача

„Доставка и монтаж на дограми за нуждите на ОП „Комунални дейности“, гр. Сливо поле“
Процедура: Публично състезание
Публикувано на: 03.04.2019 |09:07:44
Номер: 2019-003
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КРЪСТОВИЩЕ – УЛ. „А.СТАМБОЛИЙСКИ“, С.БРЪШЛЕН С РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ II-21 РУСЕ – СИЛИСТРА НА КМ31+624, ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ“.
Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 20.11.2018 |09:57:59
Номер: 2018-023
Web design & SEO by Zashev