Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Профил на купувача

Извършване на СМР/СРР по рехабилитация и реконструкция на улица Родопи, село Юделник, община Сливо поле
Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 14.02.2018 |11:41:11
Номер: 2018-002
Реконструкция и рехабилитация на улица Родопи, село Юделник, община Сливо поле и упражняване на авторски надзор
Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 24.01.2018 |13:18:03
Номер: 2018-001
Доставка на хранителни продукти за календарната 2018 година, за ДГ "Мечо Пух" - Сливо поле , със следните обособени позиции:
Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 12.12.2017 |14:49:40
Номер: 2017-007
„Доставка на хранителни продукти за календарната 2018 година, за ДСП - Сливо поле “, със следните обособени позиции:
Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 08.12.2017 |14:21:23
Номер: 2017-006
Web design & SEO by Zashev