Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Решения

Решения на Общински съвет Сливо поле за 2010 год.

Решения на Общински съвет Сливо поле за 2011 год.

Решения на Общински съвет Сливо поле за 2012 год.

Решения на Общински съвет Сливо поле за 2013 год.

Решения на Общински съвет Сливо поле за 2014 год.

Решения на Общински съвет Сливо поле за 2015 год.

Решения на Общински съвет Сливо поле за 2015 год. мандат 2015-2019

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ ЗА МАНДАТ 2015- 2019 г.
 

Решения по Протокол No. 1 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 04.11.2015 г.

Решения по Протокол No. 2 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 23.11.2015 г.

Решения по Протокол No. 3 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 02.12.2015 г.

Решения по Протокол No. 4 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 17.12.2015 г.

Решения по Протокол No. 5 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 28.01.2016 г.

Решения по Протокол No. 6 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 18.02.2016 г.

Решения по Протокол No. 7 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 11.03.2016 г.

Решения по Протокол No. 8 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 30.03.2016 г.

Решения по Протокол №9 от заседание на Общински съвет Сливо поле проведено на 28.04.2016 г. ... 10/05/2016

Решения по Протокол №10 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 30.05.2016 ... 13/05/2016

Решения по Протокол №11 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 30.06.2016 г. ... 18_07_2016

Решения по Протокол №12 от заседание на Общински съвет-Сливо поле, проведено на 28.07.2016 ...

Решения по Протокол №13 от заседание на Общински съвет-Сливо поле, проведено на 10.08.2016

Решения по Протокол №15 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 25.08.2016 г.

Решения по Протокол №16 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 17.09.2016г.

Решения по Протокол №17 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 29.09.2016 г.

Решения по Протокол №18 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 27.10.2016 г.

Решения по Протокол №19 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 24.11.2016 г.

Решения  по Протокол №20 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 21.12.2016 г.

Решение по Протокол №21 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 26.01.2017 г.

Решение по Протокол №22 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 22.02.2017 г.

Решение по Протокол №23 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 27.03.2017 г.

Решение по Протокол №24 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 30.03.2017 г. 

Решения по Протокол №25 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 27.04.2017 г. 

Решения по Протокол №26 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 25.05.2017 г.

Решения по Протокол №27 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 29.06.2017 г.

Решения по Протокол №28 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 27.07.2017 г.

Решения по Протокол №29 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 17.08.2017 г.

Решения по Протокол №30 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 21.09.2017 г.

Решения по Протокол №31 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 27.10.2017 г.

Решения по Протокол №32 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 30.11.2017 г.

Решения по Протокол №33 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 21.12.2017 г.

Решения по Протокол №34 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 15.01.2018 г.

Решения по Протокол №35 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 30.01.2018 г.

Решения по Протокол №36 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 22.02.2018 г.

Решения по Протокол №37 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 30.03.2018 г.

Решения по Протокол №38 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 26.04.2018 г.

Решения по Протокол №39 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 11.05.2018 г.

Решения по Протокол №40 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 31.05.2018 г.

Решения по Протокол №41 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 28.06.2018 г.

Решения по Протокол №42 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 26.07.2018 г.

Решения по Протокол №44 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 30.08.2018 г.

Решения по Протокол №45 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 28.09.2018 г.

Решения по Протокол №46 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 25.10.2018 г.

Решения по Протокол №47 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 29.11.2018 г.

Решения по Протокол №48 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 20.12.2018 г.

Решения по Протокол №49 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 30.01.2019 г.

Решения по Протокол №50 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 27.02.2019 г.

Решения по Протокол №51 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 28.03.2019 г.

Решения по Протокол №52 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 22.04.2019 г.

Решения по Протокол №53 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 30.05.2019 г.

Решения по Протокол №54 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 28.06.2019 г.

Решения по Протокол №55 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 25.07.2019 г.

Решения по Протокол №56 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 22.08.2019 г.

Web design & SEO by Zashev