Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Проект "Отново активни" по ОП РЧР 2014-2020

Съобщение за обявен прием на заявления от кандидати за потребители на услугите "Личен асистент"  и „Социален асистент“ по проект „Отново активни“ ... 24/11/2017 г.

Съобщение за обявен прием на заявления от кандидати за личен и социален асистент по проект „Отново активни“ ... 24/11/2017 г.

Презентация от ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG05M9OP001-2.005-0022 „Отново активни“ проведена на 20.09.2017 г.

Снимки от ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG05M9OP001-2.005-0022 „Отново активни“ проведена на 20.09.2017 г.

Покана за конференция по Компонент 1 по проект №BG05M9OP001-2.005-0022 "Отново активни" ... 18/09/2017

Съобщение за проведена кръгла маса по проект BG05M9OP001-2.005-0022 “Отново активни“ 

ПОКАНА за ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект №BG05M9OP001-2.005-0022 „Отново активни“ ... 14/09/2017

Програма за провеждане на пресконференция по проект №BG05M9OP001-2.005-0022 „Отново активни“ гр. Сливо поле, 20.09.2017 г.  ... 14/09/2017

Информация за стартиране на проект ... 13/06/2017 г. 

Web design & SEO by Zashev