Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Постоянни комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

към
Общински съвет – Сливо поле, 
мандат 201
5/201г.  

 

 • Постоянна комисия по финанси и икономическо развитие (икономика, финанси и инвестиции, евроинтеграция и проекти):

  Илиян Стоянов Иванов – председател

  Севгин Шефкетов Мехмедов – зам.-председател

  Валентин Димитров Василев

  Ибрям Юсменов Юсменов

  Йордан Димитров Тодоров

    

 • Постоянна комисия по общинска собственост и комунална дейност(ТСУ, общинска собственост, комунална дейност, законност и обществен ред):

  Велизар Маринов Ясенов – председател

  Илвенур Ибрахимов Махмудов – зам.-председател

  Емил Сидеров Моллов

  Бехайдин Юсню Исуф

  Красимир Великов Симеонов

  Георги Стефанов Големански

   

 • Постоянна комисия по хуманитарни дейности (здравеопазване, образование, култура, вероизповедание, децата, младежта и спорта):

  Емел Изет Мехмед – председател

  Антоанета Димитрова Петкова – зам.-председател

  Тодор Георгиев Йорданов

  Иванка Йорданова Петрова

  Пепа Ангелова Стоянова

    

 • Постоянна комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

  Антоанета Димитрова Петкова – председател

  Илвенур Ибрахимов Махмудов

  Бехайдин Юсню Исуф

  Ибрям Юсменов Юсменов     

  Красимир Великов Симеонов

  Иванка Йорданова Петрова

  Пепа Ангелова Стоянова

Web design & SEO by Zashev