Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Постоянни комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

към

Общински съвет – Сливо поле,

мандат 2015/2019 г. 

 

  • Постоянна комисия по финанси и икономическо развитие (икономика, финанси и инвестиции, евроинтеграция и проекти):

Илиян Стоянов Иванов – председател

Севгин Шефкетов Мехмедов – зам.-председател

Валентин Димитров Василев

      Ибрям Юсменов Юсменов

Йордан Димитров Тодоров

 

  • Постоянна комисия по общинска собственост и комунална дейност (ТСУ, общинска собственост, комунална дейност, законност и обществен ред):

Велизар Маринов Ясенов – председател

Илвенур Ибрахимов Махмудов – зам.-председател

Емил Сидеров Моллов (до 07.03.2018г.)

Илиян Ружинов Хараламов (от 30.03.2018г.)

Бехайдин Юсню Исуф

Красимир Великов Симеонов

      Георги Стефанов Големански

 

  • Постоянна комисия по хуманитарни дейности (здравеопазване, образование, култура, вероизповедание, децата, младежта и спорта):

Емел Изет Мехмед – председател

Антоанета Димитрова Петкова – зам.-председател

      Тодор Георгиев Йорданов

Иванка Йорданова Петрова

Пепа Ангелова Стоянова

 

  • Постоянна комисия по ЗПКОНПИ:

Антоанета Димитрова Петкова – председател

Илвенур Ибрахимов Махмудов

Бехайдин Юсню Исуф

Ибрям Юсменов Юсменов  

Красимир Великов Симеонов

Иванка Йорданова Петрова

Пепа Ангелова Стоянова

Web design & SEO by Zashev