Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съветници

С П И С Ъ К
на общинските съветници от Общински съвет Сливо поле -
мандат 2015/2019 година, избрани на 25.10.2015 г.


 1.

 Илиян Стоянов Иванов

ГЕРБ

 2.

 Красимир Великов Симеонов

ГЕРБ

 3.

 Иванка Йорданова Петрова

ГЕРБ

 4.

 Антоанета Димитрова Петкова

ГЕРБ

 5.

 Емил Сидеров Моллов         (до 07.03.2018 г.)

ГЕРБ

 

 Илиян Ружинов Хараламов  (от 30.03.2018 г.)

   ГЕРБ

 6.

 Валентин Димитров Василев

ГЕРБ

 7.

 Велизар Маринов Ясенов

ГЕРБ

 8.

 Синан Садула Вейсал

ДПС

 9.

 Емел Изет Мехмед

ДПС

 10.

 Бехайдин Юсню Исуф

ДПС

 11.

 Илвенур Ибрахимов Махмудов

ДПС

 12.

 Севгин Шефкетов Мехмедов

ДПС

 13.

 Ибрям Юсменов Юсменов

ДПС

 14.

 Георги Стефанов Големански

БСП

 15.

 Пепа Ангелова Стоянова

БСП

 16.

 Йордан Димитров Тодоров

БСП

 17.

 Тодор Георгиев Йорданов

БСП

 

Web design & SEO by Zashev