Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общинска собственост

Протоколи за окончателно разпределение на пасищата от 2017 година ... 20/04/2017 г.

Списък с имоти – публична общинска собственост на Община Сливо поле, с начин на трайно ползване пасище и мера, определени за общо и индивидуално ползване през стопанската 2017/2018 година ... 27/02/2017 

Съобщение до ПАВЕЛ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ ... 13/01/2017 г.

Съобщение до ИВО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ ... 13/01/2017 г.

Протоколи за окончателното разпределение на пасищата за стопанската 2016/2017 година

ОБЯВЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ „ПАСИЩЕ, МЕРА

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2015-2019 год.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 г.

Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии през 2016 година.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА- ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 2016-2020 год.

Полски пътища 2016/2017


ЗАПОВЕДИ


 

Web design & SEO by Zashev