Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общинска собственост

Преписи на протоколите за окончателното разпределение на пасищата по чл.37и, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г. ... 05/05/2020 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 год.

Заповед за предоставяне под наем на полски пътища за стопанската 2019/2020 година и приложенията към заповедта по землища.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 г. 

Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии през 2019 г.

Списък на земеделските имоти- публична общинска собственост, с начин на трайно ползване пасище за стопанската 2019/2020 г.

Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите и Год план за паша 2018-2019

Протоколи за окончателното разпределение на ползването на пасищата през 2018 година... 22/03/2018

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г. ... 03/01/2018 г.

Полски пътища 2017/2018 

Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии през 2018 година.

ПРОТОКОЛ за допълнително разпределение по чл. 37и, ал.6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ- пасище и мера в с. Ряхово ... 09/08/2017

ПРОТОКОЛ за допълнително разпределение по чл. 37и, ал.6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ- пасище и мера в с. Бабово ... 09/08/2017

Съобщение до ПАВЕЛ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ ... 13/01/2017 г.

Съобщение до ИВО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ ... 13/01/2017 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2015-2019 год.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА- ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 2016-2020 год.

Полски пътища 2016/2017


ЗАПОВЕДИ


 

Web design & SEO by Zashev