Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Народно читалище „ Познай себе си 1911“ с. Ряхово

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработка на аудио-  визуално произведение за събитията включени в проектното предложение на читалището" ... 17/12/2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: " Предоставяне на услуги, свързани с отчитане и верификация на проектно предложение до изплащане на помощта" ... 17/12/2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Дизайн и печат на печатни материали“ ... 17/12/2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Закупуване, доставка и монтаж на интерактивна маса 32“ дисплей с вградено управление чрез допир (Touch Screen) “ ... 17/12/2019 г.​

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Услуга по извършване на празнични илюминации.“ ... 17/12/2019 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Организиране на Нептунова вечер в с. Ряхово” ... 21/01/2020 г.

Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Проучване, изследване и събиране на информация относно биоразнообразието и билките на територията ЗМ “Калимок-Бръшлен“, попадаща в обхвата на Натура 2000, и предоставяне на консултански услуги за работа и експлоатация на интерактивна дъска“ ... 21/01/2020 г.

Web design & SEO by Zashev