Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Актуална информация


17.10.2016 г.

ЗАПОВЕДИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР.РУСЕ

За определяне ползването на имотите по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ, които са разпределени в границите на масиви, съобразно споразумението за землищата на населените места в Община Сливо поле, област Русе, за стопанската 2016/2017 година

Заповеди на ОД Земеделие Русе ... 17/10/2016

 


Протокол 15 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол №13 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за Регион Русе

Протокол от извършена проверка в община Сливо поле на основание пар. 16, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗГрР .... 30/07/2015

 


Информация за контактните точки и документи във връзка със заболяването "Син език"

Заповед за мерките, свързани със заболяването Син език ... 18/08/2014

Протокол No.11 от 13.05.2015г. от общи събрание на регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе и решения ... 08/06/2015

 

 


Обява за изготвени предварителни регистри на землищата на община Сливо поле ... 01/08/2014

 


 

20/05/2014

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ №9/15.04.2014 г. от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе ... 20/05/2014

Протокол №9 от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

 


 

ВАЖНО!
25/10/2013

Заповед No.РД-09-837 от 25.10.2013 за общински услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Сливо поле

 


 

13.10.2015 г.

ЗАПОВЕДИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР.РУСЕ

За определяне ползването на имотите по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ, които са разпределени в границите на масиви, съобразно споразумението за землищата на населените места в Община Сливо поле, област Русе, за стопанската 2015/2016 година

Заповеди на ОД Земеделие Русе ... 13/10/2015

 


Web design & SEO by Zashev